Bolje spriječiti nego liječiti – rješavanje problema sa deformitetima kičmenog stuba

Deformiteti kičmenog stuba i poremećaji držanja kod djece i odraslih u većini slučajeva su posledica savremenog načina života koji nas je udaljio od fizičke aktivnosti i kretanja kao jednog od osnovnih svojstava svakog čoveka.

Deformacije kičme su značajan i ozbiljan problem, posebno kod mladih i kod djece. Takozvani sjedeći način života i odsustvo fizičke aktivnosti glavni su krivci što se degenerativne promjene kičme javljaju sve ranije, a danas nije rijetko da se na bolove u leđima žale i najmlađi. Rano otkrivanje i liječenje deformacija kod djece je suštinsko u cilju sprečavanja njihovog pogoršanja tokom rasta, a redovnim vježbama i brigom o sopstvenom zdravlju postiže se značajno smanjenje slučajeva koji zahtijevaju liječenje ortozama i operativnim putem.

Nastanak deformiteta kičme kod djece:

Od ukupno 1200 djece (predškolci u gradu i naseljenim mjestima), više od 50% njih ima problem sa držanjem, koji se kasnije odražavaju u sve veće probleme ukoliko se ne spriječe na adekvatan način. To su skolioze i kifoze u početnoj fazi, dakle krivljenje kičme u stranu i povijeno držanje. Djeca u predškolskom uzrastu naglo izrastu, a mišići kičme to ne mogu da isprate. Deformitet kičme se ispravlja jačanjem mišića leđa, a to se postiže redovnim vježbanjem i bavljenjem fizičkom aktivnošću, kao što su: igranje u prirodi, voznja biciklom, plivanje, igranje loptom itd, koji su odlični načini za provođenje slobodnog vremena, što danas mnoga djeca ne praktikuju, jer radije vrijeme provode za računarom ili ispred televizora. Dodatno opterećenje krivoj kičmi predstavlja i školska torba, čija težina ne treba da prelazi 10% od djetetove težine, dok kod nas ranac đaka prvaka iznosi između 3 i 4 kilograma, što dovodi do pogoršanja bolesti.

Kako riješiti problem? Rješenje problema je prevencija, svi ćemo se složiti sa onom izrekom “bolje spriječiti nego liječiti”. Danas se savremena medicina bavi simptomima, a ne uzrocima bolesti. Doktori pokušavaju da liječe bolesne ljude, ali se ne bave prevencijom, a i ako se bave to je površno. U ovom slučaju, ali i u mnogim drugim kada je u pitanju zdravlje, prevencija je u zdravom načinu života (fizičkoj aktivnosti, zdravim životnim navikama, pravilnoj ishrani…).