KAKO MOŽEMO PROMIJENITI SVIJET NABOLJE

Gotovo većina ljudi će vam reći da svijet treba mijenjati i da nešto nije u redu sa ovom planetom i ljudima. Međutim, pitam se koliko nas će reći: „Ja treba da se promijenim pa će se i svijet početi mijenjati nabolje jer svako treba da krene od sebe“. Očekujemo da se okolnosti oko nas promijene, a sami odbijamo da se mijenjamo. Svijet ne fukcioniše tako.
Samo onda kad se vi okrenete sebi, odlučite biti iskreni sami sa sobom i počnete raditi na tome da svakim danom postajete bolja verzija sebe, možete očekivati pozitivne promjene i u svijetu.
Kada bi svako samo krenuo od sebe i pozabavio se svojim mentalnim, emotivnim, duhovnim i fizičkim tijelom, ovaj svijet bi bio predivno mjesto za život. Ova planeta je već čudesna, ali postaće još ljepša kada se kolektivni nivo svijesti podigne na viši nivo i pojedinac shvati da ne može mijenjati druge nego sebe. Dakle, kako možemo promijeniti svijet na bolje? Samo tako što će se svako od nas preuzeti djelić odgovornosti i radeći na sebi oslobađati se podsvjesnih ograničavajućih uvjerenja.

Autor: Suzana Smoljić

Comments are closed.