O Udruženju „OMLADINSKI POKRET ZA PREOKRET“

Udruženje Omladinski pokret za preokret je nepolitičko, neprofitno, nevladino Udruženje koje zagovara i sprovodi sistemsko i kontinuirano osnaživanje mladih za lični razvoj i aktivno djelovanje u društvu. Udruženje „Omladinski pokret za preokret“ je osnovano 11.11.2013. godine od strane 11 mladih visokoobrazovanih ljudi iz Brčkog.

Misija Udruženja Omladinski pokret za preokret je rad na intelektualnom naučnom kulturnom i humanom uzdizanju mladih, inciranje dugoročnih sistemkih rješenja, unapređenje politike zapošljavanja mladih i rad na afirmaciji mladih i njihove pozicije u društvu.

Bitni programi, projekti i aktivnosti Udruženja su:

  • Uspješni jer to želimo
  • Život je lijep – otkrij tajnu uspjeha
  • Pokreni se – oživi svoj grad
  • Organizacija koncerata grupe Divanhana
  • Organizacija događaja „Uživo sa Damirom Nikšićem“
  • Organizovanje obuka, kurseva, radionica i okruglih stolova
  • Projekat „JA ŽELIM“