Sve što tražiš već je u tebi

Ako ste zaplovili u vode duhovnosti i rada na sebi, sigurno ste čuli da se sve što tražimo u vanjskom svijetu već nalazi u nama samima. Ali pitanje je da li i naša podsvijest vjeruje u ovo. Ako vaša sreća često zavisi od nekih spoljašnjih faktora, od okolnosti u kojima se nalazite, od drugih ljudi koji jesu ili nisu u vašem životu, onda vaša podsvijest još nije upila uvjerenje da ste vi zapravo izvor svoje sreće i radosti.

Zašto je ovo tako važno da spoznamo i kako da sve ovo naučimo primijeniti u svakodnevnom životu? Sve je podložno promjenama, životne okolnosti se mijenjuju, ljudi dolaze i odlaze, a vi uvijek ostajete sami sa sobom i onim što nosite u sebi. Ono što nosite u sebi vaše je jedino blago i ključ za uspješan život u svim segmentima. Ako dozvolite da vas stalno uznemiravaju životne okolnosti, nikad nećete imati svoj mir jer se uvijek nešto dešava i promjena je zapravo jedina konstanta.

Vaša sreća treba da bude isključivo u vašim rukama, nemojte dozvoliti da okolnosti ili drugi ljudi stalno kontrolišu vaše ponašanje ili vaša osjećanja. Ovo je sve mnogo lakše reći nego napraviti jer čak i ljudi koji su dugo u duhovnosti imaju ove izazove i zato je vrlo važno da ne osuđujete sebe i da prihvatate svaku svoju emociju u datom trenutku. I to je prvi korak u radu sa emocijama. Uspjeh dolazi s vremenom, upornošću i radom na sebi, promjenom podsvjesnih uvjerenja i obrazaca ponašanja i reagovanja.

To ne znači da neće biti izazova ako budete radili na sebi. Biće ih itekako, ali vi ćete drugačije reagovati na te izazove. Spoznaja da se sve dešava za naše najuzvišenije dobro, donosi nam mir i prihvatanje situacije u kojoj smo trenutno. Ako vam se nešto ne sviđa, a ne možete to promijeniti, niko vas ne sprečava da se udaljite od toga jer sve što tražimo već se nalazi u nama samima.

Ljudi su često u potrazi za srećom, misle da će im neka situacija ili neka osoba donijeti dugo traženi mir. Međutim, istina je da se sve to već nalazi u nama, zakopano i uspavano ispod mnogih slojeva raznih uvjerenja koja smo odrastanjem i vaspitanjem usvajali na svom životnom putu.

Sreća, mir, radost, zadovoljstvo, ljubav, sve se to već nalazi u nama i uzalud je sve to tražiti negdje drugo sve dok mi ne postignemo taj sklad sa nama samima. Ljubav, sreća i radost dolaze vam jer ste vi izvor ljubavi, sreće i radosti. Ne možete sve to imati ako vi niste izvor svih tih osjećanja sami za sebe.

Afirmacija koja vam može pomoći u promjeni trenutne vibracije jeste: „Ja sam mir, sreća i radost“, a ponavljanjem ove afirmacije dolazi polako i do promjene podsvjesnih uvjerenja. Naravno, vi možete sami sebi formulisati pozitivnu izjavu koja će vam služiti za dizanje vibracije i usklađivanje sa svojom suštinom.

Autor: Suzana Smoljić