Zakon privlačenja – Kako zračiš, tako privlačiš

U posljednje vrijeme svjedoci smo da se o Zakonu privlačenja mnogo i govori i piše, ali sve što pročitate o ovom Zakonu i ovdje i na drugim mjestima, kritički sagledajte i ni u šta ne vjerujte bez provjere na vlastitom iskustvu. Ako u ovaj Zakon ne vjerujete, vi ste svakako opet u pravu je će vam po Zakonu privlačenje u život dolaziti ona iskustva koja će biti podudarna sa vašim uvjerenjem da Zakon baš za vas ne funkcioniše. Naravno, vrijedi i obrnuto. Zakon uvijek djeluje, htjeli mi to prihvatiti ili ne.
Mi u svoj život privlačimo ljude, događaje, apsolutno sve, svojom dominantnom vibracijom. Ovo više nije pitanje ezoterije, nego naučna činjenica koju i najnovija dostignuća u oblasti fizike potvrđuju. Šta to onda znači za nas? Kako znamo kakva je naša vibracija? I kako se odvija to kreiranje?
Kakva će biti naša vibracija zavisiće isključivo od naših osjećanja. Naša misao i uvjerenja iz podsvijesti proizvode emocije. Najniže vibriraju emocije poput straha, nemoći, stida, krivice, a najviše emocije kao što su ljubav, entuzijazam, zahvalnost. Sve te emocije imaju svoju vibraciju koja odlazi u svemir i onda nam se ta vibracija, poput bumeranga, vraća u vidu nekih iskustava koja izazivaju ta ili slična osjećanja. Dakle, mi u svoj život privlačimo ono o čemu razmišljamo, tačnije, ono kako se osjećamo. Ako smo tužni, bićemo još tužniji, ali ako prekinemo taj lanac emocija niskih vibracija i popnemo se na emocionalnoj skali, počećemo privlačiti sve više takvih iskustava koja će biti podudarna sa našom novom vibracijom. Slično uvijek privlači slično. Mi uvijek odašiljemo neku vibraciju u univerzum koji nam bez greške odgovara u skladu s tim.
Kada ovo suštinski spoznamo suočavamo se sa ogromnom odgovornošću. Često se pitamo: „Da li je moguće da sam privukao/la takve ljude? Pa ja nisam takav/takva. Nije moguće“. I tako odbijamo prihvatiti činjenicu da smo mi ti koji smo svojom dominantnom vibracijom iskreirali sve u svom životu. Međutim, dobro je znati da svoju trenutnu situaciju možete promijeniti promjenom misli i podsvjesnih uvjerenja. Da bi vam se život promijenio, potrebno je da se vi promijenite. Ne možete raditi jedno te isto, a očekivati drugačije rezultate.
Konačno, kad spoznamo suštinu ovog Zakona, onda shvatimo da mi u stvari ništa ne privlačimo, nego svoju vibraciju podešavamo prema onome što želimo i što već postoji na drugoj frekvenciji, pa Zakon privlačenja, postaje zakon dopuštanja. Naše je da sami sebi dopustimo da nam se dese te čudesne stvari koje priželjkujemo.

 

Piše: Suzana Smoljić

2 thoughts on “Zakon privlačenja – Kako zračiš, tako privlačiš

Comments are closed.